COPD

COPD is een chronische longziekte waarbij u moeite heeft met ademhalen. Dit komt omdat uw longen ontstoken en beschadigd zijn.

COPD is een afkorting van de Engelse term 'Chronic Obstructive Pulmonary Disease', dit betekent chronisch obstructieve longziekten. COPD is een verzamelnaam voor longaandoeningen zoals chronische bronchitis en longemfyseem.

Licht, matig en ernstig COPD

COPD kent verschillende fases. Van de mensen met COPD heeft ongeveer 80% licht of matig COPD; de anderen hebben ernstig of zeer ernstig COPD. Maar wanneer spreken we van licht en wanneer van ernstig COPD? Een indeling hiervoor die wereldwijd veel gebruikt wordt is de GOLD indeling die gebaseerd is op longfunctieonderzoek.

Longfunctieonderzoek geeft aan hoe goed de luchtwegen en de longen (nog) werken. Een belangrijk onderdeel daarvan is het meten van de maximale hoeveelheid lucht die u in één seconde kunt uitblazen. Dit heet de FEV1 en zegt iets over de vernauwing van uw luchtwegen. De GOLD indeling vergelijkt deze uitslag met de gemiddelde uitslag van een gezond persoon van dezelfde leeftijd en geslacht (de voorspelde waarde).

De GOLD indeling ziet er als volgt uit:

GOLD I - licht COPD:
de maximale hoeveelheid uitgeademde lucht is meer dan 80% van de voorspelde waarde.

GOLD II – matig COPD:
de maximale hoeveelheid uitgeademde lucht ligt tussen de 50% en 80% van de voorspelde waarde.

GOLD III – ernstig COPD:
de maximale hoeveelheid uitgeademde lucht ligt tussen de 30% en 50% van de voorspelde waarde.

GOLD IV – zeer ernstig COPD:
de maximale hoeveelheid uitgeademde lucht is 30% of minder van de voorspelde waarde.

Longrevalidatie

Longrevalidatie is bedoeld voor mensen die samen met hun longarts alles geprobeerd hebben om hun longklachten en beperkingen onder controle te krijgen, maar nog steeds problemen ondervinden.

Een team van behandelaars leert u zo goed mogelijk met uw aandoening om te gaan. U werkt onder meer met een fysiotherapeut aan uw conditie en kracht, zodat uw lichaam zo goed mogelijk kan functioneren ondanks de beperkingen. Longrevalidatie kan plaatsvinden in een astmacentrum, in een polikliniek van een ziekenhuis of in een speciaal uitgeruste fysiotherapiepraktijk. Voor meer uitleg kunt u hier een apart document downloaden.

Blijf bewegen

Klaar met longrevalidatie? Zorg dan dat u ook dan goed blijft bewegen, zodat u de opgebouwde conditie behoudt. U komt dan in aanmerking voor een andere vorm van bewegen in de zorg, zoals het KNGF Beweegprogramma COPD of misschien (later) voor aangepast sporten. Zorgverleners kunnen u adviseren en verwijzen naar een geschikte beweegactiviteit.