Wet Kwaliteit KlachtenGeschillen Zorg (WKKGZ)

Wet Kwaliteit KlachtenGeschillen Zorg (WKKGZ)

Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

De overheid heeft in een wet vastgelegd dat iedereen goede zorg kan krijgen en heeft hierin vastgelegd wat goede zorg is. Ook staat erin beschreven wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg.

De bedoeling van de wet WKKGZ is om openheid te krijgen over klachten en incidenten in de zorg en hiervan te leren. De zorg kan dan verbeterd worden.

Er is nu ook een moderne, oplossingsgerichte klachtenprocedure in de zorg die door de wet geregeld wordt. Ook regelt de wet dat de persoonlijke gegevensvan zorgverleners en clienten worden beschermt.

De wet regelt het volgende:

Een betere en snelle aanpak van klachten

Mensen kunnen uiterlijk 1 januari 2017 gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de cliënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden

Medewerkers moeten voorvallen in de zorg kunnen melden. Zorgaanbieders moeten een interne werkwijze hebben die dit regelt. Doel is dat collega´s het voorval met elkaar bespreken. Dat zij ervan leren. En op deze manier samen de zorg verbeteren. Zorgaanbieders mogen zelf bepalen op welke manier ze dit organiseren.

Cliënt krijgt sterkere positie

De cliënt heeft het recht op goede informatie als er in de zorgverlening iets niet goed is gegaan. Bijvoorbeeld een fout tijdens een operatie. De zorgaanbieder moet zo’n fout met de cliënt bespreken en in het cliëntendossier opnemen. De cliënt heeft recht op informatie over de kwaliteit van de zorg wanneer hij daarom vraagt.

Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders

Voortaan moeten zorgaanbieders alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Net als ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.

Voor de WKKGZ beschrijving door de rijksoverheid kunt u hier klikken.